Еволуцијата на уставниот систем на Република Македонија во пресрет на усвојувањето на уставниот договор на Европската унија : зборник од научната расправа одржана во Скопје на 10 декември 2007 година. ǂКн. ǂ1 / [уредувачки одбор Владо Камбовски, претседател, Димитар Мирчев, Светомир Шкариќ ; соработници на проектот Владо Камбовски, Тања Петрушевска, Александра Деаноска].

dc.contributor.author Камбовски, Владо. (edt)
dc.contributor.author Мирчев, Димитар. (edt)
dc.contributor.author Шкариќ, Светомир. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:13:38Z
dc.date.available 2021-12-16T20:13:38Z
dc.date.issued 2008
dc.description Публикацијата е дел од проектот: "Хармонизација на правниот систем на Република Македонија со правото на Европската Унија" На наспор. насл. стр.: The evolution of the constitutional system of Republic of Macedonia towards the adoption of the constitutional treaty of the European Union : proceedings of the scientific discussion held in Skopje on 10th December 2007. B. 1. Фусноти кон текстот. Предговор / Владо Камбовски: стр. [7]-23. Библиографија кон одделни трудови. Summary кон трудовите.
dc.format 381 стр. ; 24 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:978-9989-101-94-6
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/72007946
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/392
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.title Еволуцијата на уставниот систем на Република Македонија во пресрет на усвојувањето на уставниот договор на Европската унија : зборник од научната расправа одржана во Скопје на 10 декември 2007 година. ǂКн. ǂ1 / [уредувачки одбор Владо Камбовски, претседател, Димитар Мирчев, Светомир Шкариќ ; соработници на проектот Владо Камбовски, Тања Петрушевска, Александра Деаноска].
dc.title.alternative Added title page title: ǂThe ǂevolution of the constitutional system of the Republic of Macedonia towards the adoption of the constitutional treaty of the European Union
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files