Архивски документи за економскиот развој на Вардарскиот дел од Македонија меѓу двете светски војни : 1918-1928. ǂТ. ǂ1 / превод, редакција и коментар Ристо Христов ; [уредник Абдулменаф Беџети] = Archive documents regarding Vardar Macedonia economic development in the interwar period : 1918-1928. ǂVol. ǂ1 / translation, editing and comment Risto Hristov.

Date
2019
Authors
Христов, Ристо. (edt)
Беџети, Абдулменаф. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Skopje = Macedonian academy of sciences and arts
Abstract
Description
Тираж 300. Prologue: стр. XIII-XXIV. Фусноти кон текстот.
Keywords
Економски развој
Citation