Заедно = СЬвместно. 1-2 : 2014-2015 / [уредник Георги Старделов ; јазична редакција на бугарски јазик Милена Прикрилова].

Date
2016
Authors
Старделов, Георги. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите ; [София] : БЬлгарска академия на науките
Abstract
Description
Тираж 300. Текст на мак. и буг. јазик. Фусноти кон текстот. Предговорна уредничка белешка ; Предговорна бележка на сЪставителя / Георги Старделов: стр. 7-10.
Keywords
Кирил и Методиј, св., 9 в., Славистика
Citation