Споменица посветена на починатиот Димо Тодоровски, редовен член на Македонската Академија на Науките и Уметностите / [уредник Евгени Димитров ; биографски податоци, изложби и библиографија Невенка Лазеска ; соработник на библиографијата Леандра Петрова].

Date
1984
Authors
Димитров, Евгени. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Кор. ств. насл.: Димо Тодоровски : 1910-1983. На наспор. насл. стр.: Festschrift presented as a memorial to Dimo Todorovski, a member of Macedonian academy of sciences and arts. Тираж 300. Био-библиографија на скулпторот Димо Тодоровски редовен член на Македонската академија на науките и уметностите: стр. 19-40.
Keywords
Тодоровски, Димо, 1910-1983
Citation