Македонски работи : јазик, литература, историја, нација, држава / Блаже Ристовски.

Date
2013
Authors
Ристовски, Блаже. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Macedonian matters : language-literature-history-nation-state / Blaže Ristovski. Фусноти кон текстот. Регистар.
Keywords
Македонци
Citation