Економскиот живот на Македонија во XIX век : докторска дисертација одбранета во 1936 година на Универзитетот во Париз / Борис Арсов ; [превод од француски Јулија Ристиќ].

Date
2000
Authors
Арсов, Борис. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: La vie economique de la Macédoine au XIXe siècle : thèse de doctorat soutenue en 1936 à L'Université de Paris / Boris Arsov. Тираж 300. Предговор / Ксенте Богоев: стр. [9]-15. Кратки биографски податоци за д-р Борис Арсов: стр. [17]-18. Фусноти кон текстот. Библиографија: стр. [153]-156 [114 единици]
Keywords
Стопанство
Citation