Речник на македонските говори во југоисточниот егејски дел / Коста Пеев ; [дизајн на корица Игор Настевски].

Date
1999-2011
Authors
Пеев, Коста. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Студентски збор : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На заднината на насл. стр.: Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Kosta Peev.
Keywords
Македонски јазик
Citation