Интересите на Република Македонија во градењето на европската безбедност / Трајан Гоцевски, Оливер Бакрески, Стојан Славески, Лидија Георгиева ; раководител на проектот Владо Камбовски ; координатор на проектот Трајан Гоцевски.

dc.contributor.author Гоцевски, Трајан. (aut)
dc.contributor.author Бакрески, Оливер. (aut)
dc.contributor.author Славески, Стојан. (aut)
dc.contributor.author Георгиева, Лидија. (aut)
dc.contributor.author Камбовски, Владо. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:13:48Z
dc.date.available 2021-12-16T20:13:48Z
dc.date.issued 2009
dc.description На наспор. насл. стр.: Interests of the Republic of Macedonia in building European security / Trajan Gocevski ...[и др.] Фусноти кон текстот. Автори: Трајан Гоцевски, Оливер Бакрески, Стојан Славески, Лидија Георгиева. Речник на термини: стр. [249]-258. Библиографија: стр. [271]-282. Summary.
dc.format XIV, 282 стр. ; 24 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:978-608-4508-18-2
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/77896970
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/426
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Центар за стратегиски истражувања : Филозофски факултет
dc.subject Европска унија
dc.title Интересите на Република Македонија во градењето на европската безбедност / Трајан Гоцевски, Оливер Бакрески, Стојан Славески, Лидија Георгиева ; раководител на проектот Владо Камбовски ; координатор на проектот Трајан Гоцевски.
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files