Номадското сточарство во Македонија во XIX век до 1918 / Милка Здравева, Глигор Тодоровски ; [корица Кочо Фидановски].

Date
1997
Authors
Здравева, Милка. (aut)
Тодоровски, Глигор. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Nomad sheep-farming in Macedonia from the 19th century to 1918 / Milka Zdraveva, Gligor Todorovski. Тираж 300. Фусноти кон текстот.
Keywords
Овчарство, номадско
Citation