Мисирковиот "Вардар" прво списание на современиот македонски литературен јазик : свечен собир по повод 100-годишнината од излегувањето, Скопје, 23.XII 2005 / Блаже Ристовски.

Date
2006
Authors
Ристовски, Блаже. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Фусноти кон текстот. Тираж 300.
Keywords
Вардар (списание), Македонски јазик
Citation