Македонија во источната криза : 1875-1881 : [симпозиумот се одржа во Штип од 17-19 мај 1976 година] / редакциски одбор Михаило Апостолски (уредник), Љубен Лапе, Манол Пандевски, Димче Стојанов-Мире.

Date
1978
Authors
Апостолски, Михаило. (edt)
Лапе, Љубен. (edt)
Пандевски, Манол. (edt)
Стојанов - Мире, Димче. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 1000. Трудови на повеќе јазици. Фусноти кон текстот. Summaries кон трудовите. Регистри.
Keywords
Citation