Историја на албанската цивилизација : (од прастари времиња до крајот на Втората светска војна) / Кристо Фрашери ; [превод од албански Гзиме Старова].

Date
Authors
Фрашери, Кристо. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Превод на делото: Historia e qytetërimit shqiptar : (nga hohët e lashta deri në luftës së Dytë botërore) / Kristo Frashëri. Поговор кон делото на акад. Кристо Фрашери, "Историја на албанската цивилизација - од прастари времиња до крајот на Втората светска војна" / Иван Катарџиев: стр. 386-397.
Keywords
Албанци
Citation