Сознајби : за јазикот, литературата и нацијата / Блаже Ристовски.

Date
2001
Authors
Ристовски, Блаже. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Evidence on language, literature and nation / Blaže Ristovski. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Библиографија: стр. [627]-632 [46 единици] Регистар.
Keywords
Македонски јазик, Македонска книжевност, Македонци
Citation