Два османлиски пописни дефтери за Крушево : 1846 - 47 : 1847 - 48 / [превод, редакција и коментар Драги Ѓоргиев].

Date
2017
Authors
Ѓоргиев, Драги. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Крушево : ǂНУ ǂИсториски музеј ; Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Фусноти кон текстот.
Keywords
Попис, Културна историја
Citation