Споменица посветена на Георги Д. Ефремов редовен член на Македонската академија на науките и уметностите : [1932-2011] / [уредник Владо Матевски].

Date
2012
Authors
Матевски, Владо. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Festschrift presented as a memorial to Georgi D. Efremov member of Macedonian academy of sciences and arts. Кор. ств. насл.: Георги Д. Ефремов : 1932-2011. Тираж 300. Библиографија на трудовите на академик Георги Д. Ефремов: стр. 29-73.
Keywords
Ефремов, Георги Д., 1932-2011
Citation