Фонетските проблеми во ареалната лингвистика : (врз основа на јазичната ситуација во Југоисточна Европа) / Ирена Савицка ; [превод од полски Веселинка Лаброска].

Date
2014
Authors
Савицка, Ирена. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор нал. стр.: Phonetic problems in areal linguistics : (on the basic of the language situation in south-east Europe) / Irena Savicka. Фусноти кон текстот. Библиографија: стр. 129-133.
Keywords
Ареална лингвистика
Citation