Прилози за историјата на Македонија и македонската култура / приредувач Катица Ќулавкова ; превод на англиски јазик Јасмина Илиевска-Марјановиќ.

Date
2021
Authors
Ќулавкова, Катица. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 500. На напор. насл. стр.: Contributions to the history of Macedonia and macedonian culture / edited by Katica Ḱulavkova. Фусноти кон текстот. Белешки за авторите: стр. 552-559. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Citation