Слободата и стремежот за слобода во современата македонска литература : научен собир Скопје, 3 и 4 декември 1987 г. / [уредувачки одбор Матеја Матевски (претседател), Александар Спасов, Георги Старделов].

Date
1990
Authors
Матевски, Матеја. (edt)
Спасов, Александар. (edt)
Старделов, Георги. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.:The Freedom and the aspirations towards freedom in the contemporary macedonian literature : proceedings of a scientifique meeting Skopje, December 3-4, 1987. Текст и на срп. и на хрв. јазик. Тираж 500. Summaries ; Резûмé кон повеќето трудови.
Keywords
Македонска книжевност
Citation