Истражувачки активности на МАНУ за надминување на пандемијата на Ковид-19 / [уредувачки одбор Љупчо Коцарев ... и др.].

Date
2021
Authors
Коцарев, Љупчо. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На напор. насл. стр.: Research activities of the Macedonian academy of sciences and arts in overcoming the Covid-19 pandemic. Фусноти кон текстот. Тираж 300. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Ковид-19
Citation