Григоровичев паримејник. II, Лексика. Index verborum / Зденка Рибарова ; воведна студија Емилие Блахова.

dc.contributor Рибарова, Зденка. (com)
dc.contributor Блахова, Емилие. (aui)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:14:11Z
dc.date.available 2021-12-16T20:14:11Z
dc.date.issued 2014
dc.description На наспор. насл. стр.: Paroimiarion Grigorovici. 2, Lexicon. Index verborum / Zdenka Ribarova ; introductory study Emilie Bláhová. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Предговор: стр. [7]-11. Библиографија: стр. [49]-54. Регистри.
dc.format 542 стр. ; 29 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:978-608-203-112-5
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/96510474
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/496
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Skopje : Macedonian academy of sciences and arts
dc.subject "Григоровичев паримејник"
dc.subject Старословенски јазик
dc.title Григоровичев паримејник. II, Лексика. Index verborum / Зденка Рибарова ; воведна студија Емилие Блахова.
dc.title.alternative Added title page title: Paroimiarion Grigorovici. II, Lexicon. Index verborum
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files