Етничките традиции и современоста : меѓународен научен собир, Охрид, 14-15 септември 1981 г. / [уредувачки одбор Крум Томовски (претседател), Галаба Паликрушева, Кирил Пенушлиски].

Date
1989
Authors
Томовски, Крум. (edt)
Паликрушева, Галаба. (edt)
Пенушлиски, Кирил. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The Ethnic Traditions and the Contemporaneity : International Scientific Meeting, Ohrid, september 14th and 15th 1981. "...меѓународниот научен собир "Етничките традиции и современоста" --> уводен збор. Текст на повеќе јазици. Тираж 600. Библиографија и Summaries кон одделни трудови.
Keywords
Етнографија
Citation