Поредокот на слободата : интерпретативен синкретизам / Катица Ќулавкова.

Date
2019
Authors
Ќулавкова, Катица, 1951- (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На напор. насл стр.: The freedom system : interpretative syncretism in literary science / Katica Kulavkova. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Големиот синкретичен архи-метод на Катица Ќулавкова : (или: како да се види целината) / Венко Андоновски: стр. [387]-422. Книги на Катица Ќулавкова : (авторски, приредени и преведени книги): стр. [423]-429. Библиографија кон текстовите. Регистар.
Keywords
Херменевтика, Книжевна теорија, Јужнословенса книжевност
Citation