Динамика на културните процеси : трансфер и памет : [доклади от международна научна конференция "Културна интеграция, трансфери, знаци на паметта", София, 26-27 окт. 2016] / съставители и научни редактори Милена Божикова, Катица Кюлавкова.

Date
2017
Authors
Международна научна конференция Културна интеграция, трансфери, знаци на паметта (2016 : София)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
София : Издателство на Българска академия на науките, "Проф. Марин Дринов" ; Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Издание на Македонска академија на науките и изкуствата, Институт за изследване на изкуствата. На напор. насл. стр.: Dynamics of cultural processes: transfer and memory / compilers and scientific editors Milena Bozhikova, Katica Kulavkova. Динамика на културните процеси / Милена Божикова: сtr. 7-9. Предговор кон вториот том од заедничкиот научно-истражувачки проект меѓу МАНУ и БАН "Културна интеграциjя и стабилност" (2014-2016) / Катица Ќулавкова: стр. 10-13. Авторите в сборника: стр. 222-235. Трудовина мак., англ., рус. и буг. јазик. Фусноти кон текстот. Съдържа докл. от: Христина Амбарева, Николай Аретов, Ангелина Бановиќ-Марковска, Милена Божикова, Стефка Венкова, Херман Данузер, Драган Даутовски, Нина Димитрова, Джин-А Ким, Катица Ќулавкова, Владимир Мартиновски, Мирjана П. Мирчевска, Витомир Митевски, Анна Пиотровска, Билjана Ристовска-Jосифовска, Валерия Федотова, Иван Янакиев, Кристина Япова. Библиографија кон труодвите. Резиме на буг., англ., и на мак. јазик.
Keywords
Култура, съвременна, Културна антропологија, Балканистика
Citation