Од сегашен агол : критички размисли : (2000-2010) / Милан Ѓурчинов.

Date
2012
Authors
Ѓурчинов, Милан. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. Фусноти кон текстот. Објаснувања кон текстовите: стр. [323]-327. Библиографија на трудовите на Милан Ѓурчинов: стр. [329]-337. Регистар.
Keywords
Македонска книжевност, Српска книжевност, Руска книжевност
Citation