Споменица посветена на Александар Спасов редовен член на Македонската академија на науките и уметностите : [1925-2003] / [уредник Блаже Ристовски].

Date
2004
Authors
Ристовски, Блаже. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Кор. ств. насл.: Александар Спасов. На наспор. насл. стр.: Festschrift presented as a memorial to Aleksandar Spasov a member of Macedonian academy of sciences and arts. Библиографија на трудовите на академик Александар Спасов: стр. 43-89.
Keywords
Спасов, Александар, 1925-2003
Citation