Говорните форми и словенските литературни јазици : материјали од второто заседание на меѓународната комисија за словенските литературни јазици / [уредувачки одбор Блаже Конески, Божидар Видоески, Крум Тошев].

Date
1973
Authors
Конески, Блаже. (edt)
Видоески, Божидар. (edt)
Тошев, Крум. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 1000. Трудови на повеќе јазици. Фусноти кон текстот.
Keywords
Словенски јазици
Citation