Денови на украинската наука во Република Македонија : 22-23 октомври 2002 година, Скопје / [уредувачки одбор Блаже Ристовски, претседател, Цветан Грозданов, Гане Тодоровски ; превод на украински и од украински јазик Вера Чорниј-Мешкова ; ликовен уредник Кочо Фидановски].

dc.contributor Черниј-Мешкова, Вера. (trl)
dc.contributor Фиданоски, Никола - Кочо. (oth)
dc.contributor.author Ристовски, Блаже. (edt)
dc.contributor.author Грозданов, Цветан. (edt)
dc.contributor.author Тодоровски, Гане. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:13:19Z
dc.date.available 2021-12-16T20:13:19Z
dc.date.issued 2003
dc.description Насл. стр. на припечатениот текст: Дни науки України в Республици Македонiя : 22-23 жовтня 2003 року, м. Скоп'е. Обата текста меѓусебно печатени во спротивни насоки. Тираж 500. Библиографија кон одделни трудови.
dc.format 80, 80 стр., [6] стр. со слики во бои : илустр. ; 24 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:9989-101-22-1
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/54330122
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/319
dc.language mac
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Научна соработка
dc.title Денови на украинската наука во Република Македонија : 22-23 октомври 2002 година, Скопје / [уредувачки одбор Блаже Ристовски, претседател, Цветан Грозданов, Гане Тодоровски ; превод на украински и од украински јазик Вера Чорниј-Мешкова ; ликовен уредник Кочо Фидановски].
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files