Инфекции, хемостатски нарушувања и антибиотичка терапија кај болни на хемодијализа / Иван Дејанов, Момир Поленаковиќ, Петар Дејанов ; [ликовна обработка на корица Кочо Фидановски].

Date
2004
Authors
Дејанов, Иван. (aut)
Поленаковиќ, Момир. (aut)
Дејанов, Петар. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Skopje : Macedonian Academy of Sciences and Arts
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Infections, haemostatic disturbances and antibiotic therapy in patients on haemodialysis / Ivan Dejanov, Momir Polenaković, Petar Dejanov. Тираж 500. Предговор / Момир Поленаковиќ: стр. 7. Кратенки: стр. 82. Библиографија: стр. 70-76 [81 единици] Abstract. Регистар.
Keywords
Хемодијализирани болни
Citation