АВНОЈ и Македонија : предавање на свечениот собир по повод 40-годишнината од Второто заседание на АВНОЈ, одржан на 23 ноември 1983 година / Евгени Димитров.

Date
1984
Authors
Димитров, Евгени. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Одделение за општествени науки
Abstract
Description
Тираж 500. Фусноти кон текстот.
Keywords
АВНОЈ
Citation