Театарот на почвата на Македонија XX век : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов (претседател), Јелена Лужина, Иван Џепароски].

Date
2007
Authors
Старделов, Георги. (edt)
Лужина, Јелена. (edt)
Џепароски, Иван. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", книга 15. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Театар
Citation