Поети и раскажувачи академици : антологија на поети и раскажувачи на Академијата на науките и уметностите на Косово / главен уредник Луан Старова ; препев од албански јазик Ресул Шабани - поезија, превод од албански јазик Фатбардха Шеху - проза.

Date
2017
Authors
Старова, Луан. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Слики и белешки за застапените автори.
Keywords
Академија на науките и уметностите на Косово, Косовски писатели
Citation