Османлиското градителство на почвата на Македонија = Makedonya topraklarinda osmanli mimarisi : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [раководител Георги Старделов].

Date
2013
Authors
Старделов, Георги. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", книга 24 ; 25. Тираж 200. Фусноти кон текстот. Средба на цивилизациите во историјата на културата на Македонија / Георги Старделов: стр. I-V. Кон овој избор / Зоран Павлов: стр. [VII-IX] Библиографија кон трудовите.
Keywords
Исламски споменици на културата, Исламска архитектура
Citation