Избрани трудови / Георги Д. Ефремов.

Date
2011
Authors
Ефремов, Георги Д. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Ефремов, Георги Д., 1932-2011, Генетско инженерство, Наследни болести
Citation