Економска транзиција : состојби, проблеми, перспективи = Economic transition : situation, problems, prospects / [уредувачки одбор Ксенте Богоев, Никола Узунов, Аритон Жиков, Лидија Симовска-Поповска ; превод на англиски јазик Трајко Славески].

Date
1994
Authors
Богоев, Ксенте. (edt)
Узунов, Никола. (edt)
Жиков, Аритон. (edt)
Симовска-Поповска, Лидија. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Skopje : Macedonian Academy of Sciences and Arts
Abstract
Description
Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови. Summaries кон трудовите.
Keywords
Социјалистички економски системи
Citation