Македонските градови во XIX век и нивната урбана перспектива / Борис Чипан ; [превод на резимето Патриција Марш-Стефановска].

Date
1978
Authors
Чипан, Борис. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 1000. Фусноти кон текстот. Библиографија: стр. 131-133. Summary : The macedonian towns of the 19th century and their urban perspecitve.
Keywords
Градови
Citation