Архитектурата на почвата на Македонија : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов (претседател), Крум Томовски, Иван Џепароски].

Date
2000
Authors
Старделов, Георги. (edt)
Томовски, Крум. (edt)
Џепароски, Иван. (edt)
Томоски, Сотир. (aut)
Грабријан, Душан. (aut)
Чипан, Борис. (aut)
Волињец, Радомир. (aut)
Хаџиева Алексиевска, Јасмина. (aut)
Токарев, М. (aut)
Круниќ, Јован. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", кн. 10. Тираж 500. Фусноти кон текстот.
Keywords
Архитектура, народна
Citation