Макроекономските ефекти на фискалната политика во Република Македонија / [уредник Абдулменаф Беџети].

Date
2017
Authors
Беџети, Абдулменаф. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Центар за стратегиски истражувања
Abstract
Description
Тираж 250. Фусноти кон текстот. Автори: Таки Фити, Горан Петревски, Владимир Филиповски, Борче Треновски, Билјана Ташевска, Предраг Трпески, Виолета Цветкоска, Марица Антовска. Библииографија: стр. 151-159.
Keywords
Фискална политика
Citation