Скулпторска градина : подарок за навек / Томе Серафимовски = Parku i skulpturave : dhuratë e përjetshme / Tome Serafimovski = Sculpture garden : a gift for eternity / Tome Serafimovski ; [превод на англиски Зоран Анчевски, превод на албански Анила Бунгали].

Date
2013
Authors
Серафимовски, Томе. (art)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Shkup : Akademia e shkencave dhe e arteve e Maqedonisë = Skopje : Macedonian academy of sciences and arts
Abstract
Description
Тираж 500. Текст на мак., алб. и англ. јазик.
Keywords
Скулптура
Citation