Музиката на почвата на Македонија : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов (претседател), Драгослав Ортаков, Димитрие Бужаровски].

Date
1999
Authors
Старделов, Георги. (edt)
Ортаков, Драгослав. (edt)
Бужаровски, Димитрие. (edt, code: 00199)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", книга 7, дел 1-2. Фусноти кон текстот.
Keywords
Музика
Citation