Споменица посветена на починатиот Михаило Апостолски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите / [уредник Крум Томовски].

Date
1988
Authors
Томовски, Крум. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Festschrift presented as a memorial to Mihailo Apostolski, a member of macedonian academy of sciences and arts. Кор. ств. насл.: Михаило Апостолски : 1906-1987. Тираж 300. Библиографија на академикот Михаило Апостолски / составила Лилјана Ристевска: стр. 27-50.
Keywords
Апостолски, Михаило, 1906-1987
Citation