Кондовски / Емил Алексиев ; [превод од македонски на англиски Греам Рид ; слајдови Филип Кондовски].

Date
2003
Authors
Алексиев, Емил. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Macedonian Academy of Sciences and Arts
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Kondovski / Emil Aleksiev. Текст напоредно на англ. јазик. Тираж 1000. Ликовни медитации за овој тлеен и трошен човечки свет / Георги Старделов ; Visual meditations on this flickering and fragile human world / Georgi Stardelov: стр. 8-11. Белешки ; Notes: стр. 100-107. Биографија ; Biography: стр. 182-185. Библиографија ; Bibliography / обработка на библиографијата Марина Лешкова: стр. 189-193.
Keywords
Кондовски, Димитар, 1927-1993, Сликарство
Citation