МодернизЪм в бЪлгарската и македонската литература : сходства и различия / редактори Милан Гюрчинов и АлександЪр Йорданов = Модернизам во бугарската и македонската литаратура : сличности и разлики / приредиле Милан Ѓурчинов и Александар Јорданов.

Date
2015
Authors
Гюрчинов, Милан. (edt)
Йорданов, АлександЪр. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
София : БЪлгарска академија на науките ; Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Фусноти кон текстот. Трудови на бул. и мак. јазик. За авторите: стр. 314-320. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Македонска книжевност, Бугарска книжевност
Citation