Модернизационни процеси на Балканите под османска власт през 19 и началото на 20 век / [под редакцијата на Илия Тодев и Драги Георгиев] = Процеси на модернизација на Балканот под османлиска власт во 19. и почетокот на 20. век / [под редакција на Драги Ѓоргиев и Илија Тодев].

Date
2017
Authors
Тодев, Илия Тосков, 1952- (edt)
Георгиев, Драги. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
София : Бъгарска академия на науките, Институт за исторически изследвания = Sofia : Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Historical Studies ; Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Skopje : Maceonian Academy of Sciences and Arts
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Processes of modernization in the Balkans under ottoman rule during the 19th and the beginning of the 20th centuries. Фусноти кон текстот. Съдържа текстове от: Боряна Антонова, Драги Георгиев, Владимир Янев, Мария Левкова-Мучинова, Пламен Митев, Венцислав Мучинов, Олга Пърличева, Николета Пътова, Силвана Сидоровска-Чуповска, Ваня Стоянова, Илия Тодев, Петър Тодоров, Димитър Христов, Сашо Цветковски. Summaries.
Keywords
Османлиска империја
Citation