Свечен собир посветен на 120-годишнината од излегувањето на Зборникот од народни песни на браќата Миладиновци, оџан на 24 јуни 1981 година / [уредник Блаже Конески].

dc.contributor Поленаковиќ, Харалампие. (aui)
dc.contributor.author Конески, Блаже. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:12:36Z
dc.date.available 2021-12-16T20:12:36Z
dc.date.issued 1981
dc.description Тираж 800. Фусноти кон текстот. Сто и дваесет години на Зборникот од народни песни на браќата Миладиновци / Харалампие Поленаковиќ: стр. 7-20.
dc.format 20 стр. ; 24 см.
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/8344586
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/49
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Миладинови (браќа), 19 в.
dc.title Свечен собир посветен на 120-годишнината од излегувањето на Зборникот од народни песни на браќата Миладиновци, оџан на 24 јуни 1981 година / [уредник Блаже Конески].
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files