Иновациите во македонскиот бизнис-сектор : основни сегменти на иновациската политика и градење капацитет за иновирање / Таки Фити, Марица Антовска-Митев, Татјана Дранговска.

Date
2020
Authors
Фити, Таки. (aut)
Антовска-Митев, Марица. (aut)
Дранговска, Татјана. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 200. Фусноти кон текстот. Библиографија: стр. 133-139. Summary : Conclusions and recommendation for the Macedonian business section with a focus on business innovation policy.
Keywords
Претприемништво
Citation