Споменица посветена на Евгени Димитров редовен член на Македонската академија на науките и уметностите : [1919-2010] / [уредник Владо Матевски].

Date
2012
Authors
Матевски, Владо. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Кор. ств. насл.: Евгени Димитров : 1919-2010. На наспор. насл. стр.: Festschrift presented as a memorial to Evgeni Dimitrov a member of Macedonian academy of sciences and arts. Тираж 300. Библиографија на трудовите на академик Евгени Димитров / изработил Љубомир Ѓоревски: стр. 21-38.
Keywords
Димитров, Евгени, 1919-2010
Citation