Македонецот Вапцаров : свечен собир по повод 95-годишнината од раѓањето на поетот и револуционерот Н.Ј. Вапцаров, Скопје, 22. XII. 2004 / Блаже Ристовски.

Date
2005
Authors
Ристовски, Блаже. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. Фусноти кон текстот.
Keywords
Вапцаров, Никола Јонков, 1909-1942
Citation