Ликовната уметност на почвата на Македонија XX век : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов (претседател), Владимир Величковски, Емил Алексиев].

Date
2009
Authors
Старделов, Георги. (edt)
Величковски, Владимир. (edt)
Алексиев, Емил. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", книга 22 ; 23. Фусноти кон текстот.
Keywords
Модерна уметност
Citation