Васил Ивановски, борец за идеалот за слободна и обединета Македонија на Балканот. ǂКн. ǂ1, Историја на Македонија од антиката до АСНОМ / Иван Катарџиев.

Date
2014
Authors
Катарџиев, Иван. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр: Vasil Ivanovski, a fighter for the ideal of free and united Macedonia on the Balkans. B. 1, A history of Macedonia from the antiquity to the antiquity to the antifascist national-liveration assembly of Macedonia (ASNOM) / Ivan Katardziev. Тираж 300. Фусноти кон текстот.
Keywords
Ивановски, Васил, 1906-1991, Македонско национално движење
Citation