Јазикот на македонските црковнословенски текстови / Зденка Рибарова.

Date
2005
Authors
Рибарова, Зденка. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: ǂThe ǂLanguage of Macedonian Church Slavonic texts / Zdenka Ribarova. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Summary. Библиографија: стр. [207]-227. Регистар.
Keywords
Црковнословенски јазик
Citation